Skip to main content

Zaštita podataka

 

1. Privatnost na prvi pogled

Opće informacije

Sljedeće napomene pružaju jednostavan pregled onoga što se događa s vašim osobnim podacima kada posjetite ovo web mjesto. Osobni podaci su svi podaci pomoću kojih vas se može osobno identificirati. Detaljne informacije o temi zaštite podataka možete pronaći u našoj izjavi o zaštiti podataka navedenoj ispod ovog teksta.

Prikupljanje podataka na ovoj web stranici

Tko je odgovoran za prikupljanje podataka na ovoj web stranici?

Obradu podataka na ovoj web stranici provodi operater web stranice. Njihove kontakt podatke možete pronaći u odjeljku “Obavijest o odgovornom tijelu” u ovoj izjavi o zaštiti podataka.

Kako prikupljamo Vaše podatke?

S jedne strane, vaši se podaci prikupljaju kada nam ih priopćite. Ovo može biti z. B. biti podaci koje unesete u kontakt obrazac.

Ostale podatke automatski ili uz vaš pristanak prikupljaju naši IT sustavi kada posjetite web stranicu. To su prvenstveno tehnički podaci (npr. internetski preglednik, operativni sustav ili vrijeme pregleda stranice). Ovi se podaci automatski prikupljaju čim uđete na ovu web stranicu.

Za što koristimo vaše podatke?

Dio podataka prikuplja se kako bi se osiguralo da se web stranica prikazuje bez pogrešaka. Ostali podaci mogu se koristiti za analizu vašeg ponašanja korisnika.

Koja prava imate u vezi sa svojim podacima?

Imate pravo u bilo kojem trenutku besplatno dobiti informacije o podrijetlu, primatelju i svrsi vaših pohranjenih osobnih podataka. Također imate pravo zatražiti ispravak ili brisanje ovih podataka. Ako ste dali svoju suglasnost za obradu podataka, tu suglasnost možete opozvati u bilo kojem trenutku ubuduće. Također imate pravo, pod određenim okolnostima, zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka. Također imate pravo podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu.

U svakom trenutku nas možete kontaktirati ako imate dodatnih pitanja na temu zaštite podataka.

Alati za analizu i alati trećih strana

Kada posjetite ovu web stranicu, vaše ponašanje surfanja može se statistički procijeniti. To se uglavnom radi s takozvanim programima za analizu.

Detaljne informacije o ovim programima analize mogu se pronaći u sljedećoj izjavi o zaštiti podataka.

2. Hosting

Sadržaj naše web stranice hostiramo kod sljedećeg pružatelja usluga:

IONOS

Pružatelj je IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur (u daljnjem tekstu IONOS). Kada posjetite našu web stranicu, IONOS bilježi razne datoteke dnevnika uključujući vaše IP adrese. Pojedinosti se mogu pronaći u IONOS deklaraciji o zaštiti podataka: https://www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy .

IONOS se koristi na temelju članka 6. stavka 1. točke (f) GDPR-a. Imamo legitiman interes da naša web stranica bude prikazana što je pouzdanije moguće. Ako je zatražen odgovarajući pristanak, obrada se odvija isključivo na temelju članka 6. stavka 1. lit. a DSGVO-a i § 25. stavka B. uređaj za otisak prsta) u smislu TTDSG. Suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Obrada narudžbe

Za korištenje gore navedene usluge sklopili smo Ugovor o obradi narudžbe (AVV). Ovo je ugovor koji zahtijeva zakon o zaštiti podataka, koji osigurava da se osobni podaci posjetitelja naše web stranice obrađuju samo prema našim uputama iu skladu s GDPR-om.

3. Opći podaci i obvezni podaci

zaštita podataka

Operateri ovih stranica vrlo ozbiljno shvaćaju zaštitu Vaših osobnih podataka. S vašim osobnim podacima postupamo povjerljivo iu skladu sa zakonskim propisima o zaštiti podataka i ovom Izjavom o zaštiti podataka.

Ako koristite ovu web stranicu, prikupljat će se različiti osobni podaci. Osobni podaci su podaci pomoću kojih vas se može osobno identificirati. Ova izjava o zaštiti podataka objašnjava koje podatke prikupljamo i za što ih koristimo. Također objašnjava kako i u koju svrhu se to događa.

Željeli bismo istaknuti da prijenos podataka na Internetu (npr. kod komunikacije e-poštom) može imati sigurnosne propuste. Potpuna zaštita podataka od pristupa trećih strana nije moguća.

Napomena o odgovornom tijelu

Odgovorno tijelo za obradu podataka na ovoj stranici je:

Adriatic Yacht Risk Management
Ulica Vallelunga / Via Vallelunga 90
52100 Pula
Croatia / Kroatien

E-Mail: info@adriatic-yacht-risk-management.com

Odgovorno tijelo je fizička ili pravna osoba koja sama ili zajedno s drugima odlučuje o svrhama i načinima obrade osobnih podataka (npr. imena, e-mail adrese i sl.).

trajanje skladištenja

Osim ako u ovoj izjavi o zaštiti podataka nije navedeno posebno razdoblje pohrane, vaši osobni podaci ostat će kod nas dok svrha obrade podataka više ne bude primjenjiva. Ako podnesete legitiman zahtjev za brisanjem ili opozovete privolu za obradu podataka, vaši će podaci biti izbrisani osim ako nemamo druge zakonski dopuštene razloge za pohranjivanje vaših osobnih podataka (npr. razdoblja čuvanja poreznih ili trgovačkih prava); u potonjem slučaju, podaci će biti izbrisani nakon što ti razlozi prestanu postojati.

Opće informacije o pravnoj osnovi za obradu podataka na ovoj web stranici

Ako ste pristali na obradu podataka, vaše ćemo osobne podatke obrađivati ​​na temelju članka 6. stavka 1. točke a GDPR-a ili članka 9. stavka 2. točke a GDPR-a, ako se obrađuju posebne kategorije podataka prema članku 9. stavak 1. GDPR-a. U slučaju izričitog pristanka na prijenos osobnih podataka u treće zemlje, obrada podataka također se temelji na članku 49. stavku 1. točki (a) GDPR-a. Ako ste pristali na pohranjivanje kolačića ili pristup informacijama na vašem krajnjem uređaju (npr. putem otiska prsta uređaja), obrada podataka također se temelji na Odjeljku 25 (1) TTDSG. Suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku. Ako su vaši podaci potrebni za ispunjenje ugovora ili provedbu predugovornih mjera, Vaše podatke obrađujemo na temelju članka 6. stavka 1. točke (b) GDPR-a. Nadalje, obrađujemo vaše podatke ako su potrebni za ispunjavanje zakonske obveze na temelju članka 6. stavka 1. točke (c) GDPR-a. Obrada podataka također se može odvijati na temelju našeg legitimnog interesa u skladu s člankom 6. stavkom 1. stavkom f GDPR-a. Sljedeći stavci ove izjave o zaštiti podataka pružaju informacije o relevantnim pravnim osnovama u svakom pojedinačnom slučaju.

Napomena o prijenosu podataka u SAD i ostale treće zemlje

Između ostalog, koristimo alate tvrtki sa sjedištem u SAD-u ili drugim trećim zemljama koje nisu sigurne prema zakonu o zaštiti podataka. Ako su ti alati aktivni, vaši se osobni podaci mogu prenijeti u te treće zemlje i tamo obrađivati. Željeli bismo istaknuti da se u tim zemljama ne može jamčiti razina zaštite podataka usporediva s onom u EU. Na primjer, američke tvrtke obvezne su dati osobne podatke sigurnosnim tijelima, a da vi kao dotična osoba ne možete protiv toga pokrenuti pravni postupak. Stoga se ne može isključiti da će američke vlasti (npr. tajne službe) obraditi, procijeniti i trajno pohraniti vaše podatke na američkim poslužiteljima u svrhu praćenja. Nemamo utjecaja na te aktivnosti obrade.

Opoziv Vaše suglasnosti za obradu podataka

Mnoge radnje obrade podataka moguće su samo uz vaš izričiti pristanak. Privolu koju ste već dali možete opozvati u bilo kojem trenutku. Opoziv ostaje nepromijenjen na zakonitost obrade podataka koja se odvijala do opoziva.

Pravo na prigovor na prikupljanje podataka u posebnim slučajevima i na izravno oglašavanje (čl. 21. GDPR)

AKO SE OBRADA PODATAKA TEMELJEM NA ČL. 6 ABS. 1 LIT. E ILI F GDPR, IMATE PRAVO PRIGOVORITI SE OBRADI VAŠIH OSOBNIH PODATAKA U SVAKOM TRENUTKU IZ RAZLOGA KOJI PROIZLAZE IZ VAŠE POSEBNE SITUACIJE; OVO SE TAKOĐER ODNOSI NA PROFILIRANJE NA TEMELJU OVIH ODREDBI. ODGOVARAJUĆA PRAVNA OSNOVA NA KOJOJ SE TEMELI OBRADA MOŽE SE PRONAĆI U OVOJ POLITICI ZAŠTITE PODATAKA. AKO SE PROTIVITE, NEĆEMO VIŠE OBRAĐIVATI VAŠE DOTIČNE OSOBNE PODATKE OSIM AKO NE MOŽEMO DOKAZATI OPSEĆNE RAZLOGE ZA OBRADU KOJI NADLAŽUJU VAŠE INTERESE, PRAVA I SLOBODE PRIGOVOR PREMA ČLANKU 21. STAVKU 1. GDPR-a).

AKO SE VAŠI OSOBNI PODATACI OBRAĐUJU U SVRHU IZRAVNOG OGLAŠAVANJA, IMATE PRAVO U BILO KOJE VRIJEME ULOŽITI PRIGOVOR OBRADI VAŠIH OSOBNIH PODATAKA U TAKVE SVRHE OGLAŠAVANJA; OVO SE TAKOĐER ODNOSI NA PROFILIRANJE U MJERI KOJI SE ODNOSI NA TAKVO IZRAVNO OGLAŠAVANJE. AKO SE PROTIVITE, VAŠI OSOBNI PODACI SE VIŠE NEĆE KORISTITI U SVRHE IZRAVNOG OGLAŠAVANJA (PRIGOVOR PREMA ČL. 21. (2) GDPR).

Pravo žalbe nadležnom nadzornom tijelu

U slučaju kršenja GDPR-a, pogođeni imaju pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu, posebno u državi članici svog uobičajenog boravišta, radnog mjesta ili mjesta navodnog kršenja. Pravo na podnošenje pritužbe ne dovodi u pitanje bilo koji drugi upravni ili sudski pravni lijek.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da podatke koje automatski obrađujemo na temelju vašeg pristanka ili u sklopu ispunjenja ugovora predamo vama ili trećoj strani u uobičajenom, strojno čitljivom formatu. Ako zatražite izravan prijenos podataka drugoj odgovornoj osobi, to će biti učinjeno samo u mjeri u kojoj je to tehnički izvedivo.

Informacija, ispravak i brisanje

U okviru važećih zakonskih odredbi imate pravo na besplatnu informaciju o svojim pohranjenim osobnim podacima, njihovom podrijetlu i primatelju te svrsi obrade podataka te, ako je potrebno, pravo na ispravak ili brisanje tih podataka u bilo kojem trenutku . U svakom trenutku nas možete kontaktirati ako imate dodatnih pitanja na temu osobnih podataka.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka. Za ovo nas možete kontaktirati u bilo kojem trenutku. Pravo na ograničenje obrade postoji u sljedećim slučajevima:

 • Ako osporavate točnost Vaših osobnih podataka koje pohranjujemo, obično nam treba vremena da to provjerimo. Za vrijeme trajanja ispita imate pravo zahtijevati ograničenje obrade Vaših osobnih podataka.
 • Ukoliko se obrada Vaših osobnih podataka dogodila/odvija se protuzakonito, umjesto brisanja možete zatražiti ograničenje obrade podataka.
 • Ako nam Vaši osobni podaci više nisu potrebni, ali su Vam potrebni za ostvarivanje, obranu ili ostvarivanje pravnih zahtjeva, imate pravo zahtijevati da se obrada Vaših osobnih podataka ograniči umjesto brisanja.
 • Ako ste uložili prigovor u skladu s člankom 21. stavkom 1. GDPR-a, potrebno je odvagnuti vaše i naše interese. Sve dok još nije utvrđeno čiji interesi prevladavaju, imate pravo zahtijevati ograničenje obrade Vaših osobnih podataka.

Ako ste ograničili obradu svojih osobnih podataka, ti se podaci – osim za njihovo pohranjivanje – mogu koristiti samo uz Vaš pristanak ili za podnošenje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili za zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe ili iz razloga obrađuju se važni javni interesi Europske unije ili države članice.

SSL ili TLS enkripcija

Iz sigurnosnih razloga i radi zaštite prijenosa povjerljivih sadržaja, kao što su narudžbe ili upiti koje nam šaljete kao operateru stranice, ova stranica koristi SSL ili TLS enkripciju. Šifriranu vezu možete prepoznati po tome što se redak adrese preglednika mijenja iz “http://” u “https://” i po simbolu lokota u retku preglednika.

Ako je aktivirana SSL ili TLS enkripcija, podatke koje nam šaljete treće strane ne mogu čitati.

4. Prikupljanje podataka na ovoj web stranici

kolačići

Naša web stranica koristi takozvane “kolačiće”. Kolačići su mali podatkovni paketi i ne oštećuju vaš krajnji uređaj. Oni se pohranjuju na vašem krajnjem uređaju ili privremeno tijekom trajanja sesije (kolačići sesije) ili trajno (trajni kolačići). Kolačići sesije automatski se brišu nakon vašeg posjeta. Trajni kolačići ostaju pohranjeni na vašem krajnjem uređaju sve dok ih sami ne izbrišete ili dok ih automatski ne izbriše vaš web preglednik.

Kolačići mogu doći od nas (kolačići prve strane) ili od tvrtki trećih strana (tzv. kolačići treće strane). Kolačići trećih strana omogućuju integraciju određenih usluga tvrtki trećih strana unutar web stranica (npr. kolačići za obradu usluga plaćanja).

Kolačići imaju različite funkcije. Brojni kolačići su tehnički neophodni jer određene funkcije web stranice ne bi radile bez njih (npr. funkcija košarice ili prikaz videa). Ostali kolačići mogu se koristiti za procjenu ponašanja korisnika ili u reklamne svrhe.

Kolačići koji su potrebni za provedbu procesa elektroničke komunikacije, za pružanje određenih funkcija koje želite (npr. za funkciju košarice) ili za optimizaciju web stranice (npr. kolačići za mjerenje web publike) (nužni kolačići) pohranjuju se temeljem čl. 6 (1) (f) GDPR, osim ako nije navedena druga pravna osnova. Operater web stranice ima legitiman interes za pohranu potrebnih kolačića za tehnički besprijekorno i optimizirano pružanje svojih usluga. Ako je zatražena suglasnost za pohranjivanje kolačića i usporedivih tehnologija prepoznavanja, obrada se odvija isključivo na temelju te suglasnosti (čl. 6. st. 1. lit. a DSGVO i § 25. st. 1. TTDSG);

Možete postaviti svoj preglednik tako da budete obaviješteni o postavkama kolačića i dopustiti kolačiće samo u pojedinačnim slučajevima, isključiti prihvaćanje kolačića za određene slučajeve ili općenito i aktivirati automatsko brisanje kolačića kada se preglednik zatvori. Ako su kolačići deaktivirani, funkcionalnost ove web stranice može biti ograničena.

Koji se kolačići i usluge koriste na ovoj web stranici možete saznati u ovoj izjavi o zaštiti podataka.

5. Društveni mediji

Facebook

Na ovoj web stranici integrirani su elementi društvene mreže Facebook. Pružatelj ove usluge je Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska. Međutim, prema Facebooku, prikupljeni podaci također se prenose u SAD i druge treće zemlje.

Ovdje možete pronaći pregled elemenata Facebook društvenih medija: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE .

Ako je element društvenih medija aktivan, uspostavlja se izravna veza između vašeg krajnjeg uređaja i Facebook poslužitelja. Facebook prima informaciju da ste posjetili ovo web mjesto sa svojom IP adresom. Ako kliknete Facebook gumb “Sviđa mi se” dok ste prijavljeni na svoj Facebook račun, možete povezati sadržaj ove web stranice sa svojim Facebook profilom. To omogućuje Facebooku da poveže vaš posjet ovoj web stranici s vašim korisničkim računom. Željeli bismo istaknuti da mi, kao davatelji stranica, nemamo saznanja o sadržaju podataka koji se prenose niti o tome kako ih koristi Facebook. Više informacija o tome možete pronaći u Facebookovim pravilima o privatnosti na: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation .

Ukoliko je pristanak dobiven, gore navedeno Usluga na temelju čl. 6. st. 1. lit. a GDPR i § 25. TTDSG. Suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku. Ukoliko privola nije dobivena, korištenje usluge temelji se na našem legitimnom interesu za što širom vidljivošću na društvenim mrežama.

U mjeri u kojoj se osobni podaci prikupljaju na našoj web stranici i prosljeđuju Facebooku pomoću ovdje opisanog alata, mi i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska zajednički smo odgovorni za ovu obradu podataka (čl. 26. GDPR). Zajednička odgovornost ograničena je na prikupljanje podataka i njihovo prosljeđivanje Facebooku. Obrada od strane Facebooka nakon prosljeđivanja nije dio zajedničke odgovornosti. Naše zajedničke obveze navedene su u ugovoru o zajedničkoj obradi. Tekst ugovora možete pronaći na: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Prema ovom ugovoru odgovorni smo za izdavanje informacija o zaštiti podataka prilikom korištenja Facebook alata i za implementaciju alata na našoj web stranici na siguran način u skladu sa zakonom o zaštiti podataka. Facebook je odgovoran za sigurnost podataka Facebook proizvoda. Svoja prava (npr. zahtjeve za informacijama) u vezi s podacima koje obrađuje Facebook možete ostvariti izravno na Facebooku. Ako prava nositelja podataka ostvarujete kod nas, dužni smo ih proslijediti Facebooku.

Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Pojedinosti možete pronaći ovdje: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum , https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 i https://www.facebook.com/policy.php .

Instagram

Funkcije usluge Instagram integrirane su na ovoj web stranici. Ove funkcije nudi Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

Ako je element društvenih mreža aktivan, uspostavit će se izravna veza između vašeg krajnjeg uređaja i Instagram poslužitelja. Instagram na taj način prima informacije o vašem posjetu ovoj web stranici.

Ako ste prijavljeni na svoj Instagram račun, možete povezati sadržaj ove web stranice sa svojim Instagram profilom klikom na gumb Instagram. To omogućuje Instagramu da poveže vaš posjet ovoj web stranici s vašim korisničkim računom. Željeli bismo istaknuti da mi, kao davatelji stranica, nemamo saznanja o sadržaju prenesenih podataka niti o tome kako ih koristi Instagram.

Ukoliko je pristanak dobiven, gore navedeno Usluga na temelju čl. 6. st. 1. lit. a GDPR i § 25. TTDSG. Suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku. Ukoliko privola nije dobivena, korištenje usluge temelji se na našem legitimnom interesu za što širom vidljivošću na društvenim mrežama.

U mjeri u kojoj se osobni podaci prikupljaju na našoj web stranici uz pomoć ovdje opisanog alata i prosljeđuju na Facebook ili Instagram, mi i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska zajednički smo odgovorni za te podatke obrada (čl. 26 GDPR). Zajednička odgovornost ograničena je na prikupljanje podataka i njihovo prosljeđivanje Facebooku ili Instagramu. Obrada od strane Facebooka ili Instagrama nakon prosljeđivanja nije dio zajedničke odgovornosti. Naše zajedničke obveze navedene su u ugovoru o zajedničkoj obradi. Tekst ugovora možete pronaći na: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Prema ovom ugovoru odgovorni smo za izdavanje informacija o zaštiti podataka prilikom korištenja alata Facebook ili Instagram te za implementaciju alata na našoj web stranici na siguran način u skladu sa zakonom o zaštiti podataka. Facebook je odgovoran za sigurnost podataka Facebook i Instagram proizvoda. Svoja prava (npr. zahtjeve za informacijama) u vezi s podacima koji se obrađuju na Facebooku ili Instagramu možete ostvariti izravno na Facebooku. Ako prava nositelja podataka ostvarujete kod nas, dužni smo ih proslijediti Facebooku.

Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Detalje možete pronaći ovdje: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum , https://help.instagram.com/519522125107875 i https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 .

Za više informacija pogledajte pravila o privatnosti Instagrama: https://instagram.com/about/legal/privacy/ .

6. Alati za analizu i oglašavanje

IONOS web analitika

Ova web stranica koristi usluge analize IONOS WebAnalytics (u daljnjem tekstu: IONOS). Pružatelj je 1&1 IONOS SE, Elgendorfer Straße 57, D – 56410 Montabaur. U sklopu analiza s IONOS-om, npr. Analiziraju se brojevi i ponašanje posjetitelja (npr. broj pregleda stranica, trajanje posjeta web stranici, stope napuštanja stranice), izvori posjetitelja (tj. s koje web stranice posjetitelj dolazi), lokacije posjetitelja i tehnički podaci (verzije preglednika i operativnog sustava). U tu svrhu IONOS posebno pohranjuje sljedeće podatke:

 • Preporuka (prethodno posjećena web stranica)
 • traženu web stranicu ili datoteku
 • Vrsta i verzija preglednika
 • operativni sustav koji se koristi
 • vrsta korištenog uređaja
 • vrijeme pristupa
 • IP adresa u anonimnom obliku (koristi se samo za određivanje lokacije pristupa)

Prema IONOS-u, prikupljanje podataka je potpuno anonimno tako da se ne može pratiti do pojedinačnih osoba. Kolačiće ne pohranjuje IONOS WebAnalytics.

Pohrana i analiza podataka odvija se na temelju članka 6. stavka 1. točke f GDPR-a. Operater web stranice ima legitiman interes za statističku analizu ponašanja korisnika kako bi optimizirao svoje web mjesto i oglašavanje. Ako je zatražen odgovarajući pristanak, obrada se odvija isključivo na temelju članka 6. stavka 1. lit. a DSGVO-a i § 25. stavka B. uređaj za otisak prsta) u smislu TTDSG. Suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Dodatne informacije o prikupljanju i obradi podataka od strane IONOS WebAnalytics mogu se pronaći u IONOS deklaraciji o zaštiti podataka na sljedećoj poveznici: https://www.ionos.de/terms-gtc/datenschutzerklaerung/

WPSstatistika

Ova web stranica koristi alat za analizu WP Statistics za statističku procjenu pristupa posjetitelja. Pružatelj je Veronalabs, Tatari 64, 10134, Tallinn, Estonija ( https://veronalabs.com ).

Pomoću WP statistike možemo analizirati korištenje naše web stranice. WP Statistics evidencije, između ostalog, Log datoteke (IP adresa, preporuka, korišteni preglednik, podrijetlo korisnika, korištena tražilica) i radnje koje poduzimaju posjetitelji web stranice na web mjestu (npr. klikovi i pregledi).

Podaci zabilježeni pomoću WP Statistics pohranjuju se isključivo na našem poslužitelju.

Ovaj alat za analizu koristi se na temelju članka 6. stavka 1. točke (f) GDPR-a. Imamo legitiman interes za anonimnu analizu ponašanja korisnika kako bismo optimizirali našu web stranicu i naše oglašavanje. Ako je zatražen odgovarajući pristanak, obrada se odvija isključivo na temelju članka 6. stavka 1. lit. a DSGVO-a i § 25. stavka B. uređaj za otisak prsta) u smislu TTDSG. Suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku.

7. Dodaci i alati

YouTube

Ova web stranica uključuje videozapise s web stranice YouTube. Operater web stranice je Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Ako posjetite neku od naših web stranica na koje je integriran YouTube, uspostavit će se veza s YouTube poslužiteljima. YouTube poslužitelj je obaviješten koju ste od naših stranica posjetili.

Nadalje, YouTube može pohraniti različite kolačiće na vaš krajnji uređaj ili koristiti usporedive tehnologije za prepoznavanje (npr. otisak prsta uređaja). Na taj način YouTube može primati informacije o posjetiteljima ove web stranice. Ove informacije se koriste i.a. koristi se za prikupljanje video statistike, poboljšanje upotrebljivosti i sprječavanje pokušaja prijevare.

Ako ste prijavljeni na svoj YouTube račun, omogućujete YouTubeu da vaše ponašanje surfanja izravno dodijeli vašem osobnom profilu. To možete spriječiti tako da se odjavite sa svog YouTube računa.

YouTube se koristi u interesu atraktivne prezentacije naše online ponude. Ovo predstavlja legitiman interes u smislu članka 6. stavka 1. slova f GDPR-a. Ako je zatražen odgovarajući pristanak, obrada se odvija isključivo na temelju članka 6. stavka 1. slova a GDPR-a i članka 25. stavka 1. TTDSG, u mjeri u kojoj suglasnost uključuje pohranu kolačića ili pristup informacijama na uređaju korisnika (npr. otisak prsta uređaja) u smislu TTDSG. Suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Dodatne informacije o rukovanju korisničkim podacima mogu se pronaći u YouTubeovoj izjavi o zaštiti podataka na: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Google Fontovi

Ova stranica koristi takozvane Google Fontove, koje osigurava Google, za jedinstveni prikaz fontova. Kada pozovete stranicu, vaš preglednik učitava potrebne fontove u predmemoriju preglednika kako bi se tekst i fontovi ispravno prikazali.

U tu svrhu, preglednik koji koristite mora se povezati s Googleovim poslužiteljima. To Googleu daje do znanja da se ovoj web stranici pristupilo putem vaše IP adrese. Google Fontovi koriste se na temelju članka 6. stavka 1. točke (f) GDPR-a. Upravitelj web stranice ima legitiman interes za ujednačenu prezentaciju slova na svojoj web stranici. Ako je zatražen odgovarajući pristanak, obrada se odvija isključivo na temelju članka 6. stavka 1. lit. a DSGVO-a i § 25. stavka B. uređaj za otisak prsta) u smislu TTDSG. Suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Ako vaš preglednik ne podržava Google Fontove, vaše će računalo koristiti standardni font.

Više informacija o Google fontovima možete pronaći na https://developers.google.com/fonts/faq i u Googleovoj izjavi o zaštiti podataka: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Google karte

Ova stranica koristi kartografsku uslugu Google Maps. Davatelj je Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Za korištenje funkcija Google Maps-a potrebno je pohraniti svoju IP adresu. Te se informacije obično prenose na Googleov poslužitelj u SAD-u i tamo pohranjuju. Pružatelj ove stranice nema utjecaja na ovaj prijenos podataka. Ako je Google Maps aktiviran, Google može koristiti Google Fontove u svrhu jedinstvenog prikaza fontova. Kada pozovete Google Maps, vaš preglednik učitava potrebne web fontove u predmemoriju preglednika kako bi ispravno prikazao tekst i fontove.

Google karte se koriste u interesu atraktivne prezentacije naše online ponude i lakšeg pronalaženja mjesta koja smo naveli na web stranici. Ovo predstavlja legitiman interes u smislu članka 6. stavka 1. slova f GDPR-a. Ako je zatražen odgovarajući pristanak, obrada se odvija isključivo na temelju članka 6. stavka 1. slova a GDPR-a i članka 25. stavka 1. TTDSG, u mjeri u kojoj suglasnost uključuje pohranu kolačića ili pristup informacijama na uređaju korisnika (npr. otisak prsta uređaja) u smislu TTDSG. Suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Pojedinosti možete pronaći ovdje: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ i https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/ .

Više informacija o rukovanju korisničkim podacima možete pronaći u Googleovoj izjavi o zaštiti podataka: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Google reCAPTCHA

Na ovoj web stranici koristimo “Google reCAPTCHA” (u daljnjem tekstu “reCAPTCHA”). Davatelj je Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Svrha reCAPTCHA je provjeriti je li unos podataka na ovoj web stranici (npr. u obrascu za kontakt) učinjen ljudskim ili automatiziranim programom. Da bi to učinio, reCAPTCHA analizira ponašanje posjetitelja web stranice na temelju različitih karakteristika. Ova analiza počinje automatski čim posjetitelj web stranice uđe na web mjesto. Za potrebe analize, reCAPTCHA procjenjuje različite informacije (npr. IP adresu, koliko dugo posjetitelj web stranice provede na web stranici ili pokrete miša koje napravi korisnik). Podaci prikupljeni tijekom analize prosljeđuju se Googleu.

ReCAPTCHA analize rade u potpunosti u pozadini. Posjetitelji web stranice nisu obaviješteni da se analiza provodi.

Pohrana i analiza podataka odvija se na temelju članka 6. stavka 1. točke f GDPR-a. Operater web stranice ima legitiman interes u zaštiti svoje web ponude od zlonamjernog automatiziranog špijuniranja i SPAM-a. Ako je zatražen odgovarajući pristanak, obrada se odvija isključivo na temelju članka 6. stavka 1. lit. a DSGVO-a i § 25. stavka B. uređaj za otisak prsta) u smislu TTDSG. Suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Dodatne informacije o Google reCAPTCHA možete pronaći u Googleovim propisima o zaštiti podataka i Googleovim uvjetima korištenja na sljedećim poveznicama: https://policies.google.com/privacy?hl=de i https://policies.google.com /terms?hl=de .

8. Vlastite usluge

Google vožnja

Integrirali smo Google Drive na ovu web stranicu. Davatelj je Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Drive nam omogućuje uključivanje područja za učitavanje na našoj web stranici gdje možete učitavati sadržaj. Kada prenesete sadržaj, on se pohranjuje na poslužitelje Google diska. Kada uđete na našu web stranicu, također se uspostavlja veza s Google Driveom kako bi Google Drive mogao utvrditi da ste posjetili našu web stranicu.

Google Drive se koristi na temelju članka 6. stavka 1. točke (f) GDPR-a. Operater web stranice ima legitiman interes za pouzdano područje za učitavanje na svojoj web stranici. Ako je zatražen odgovarajući pristanak, obrada se odvija isključivo na temelju članka 6. stavka 1. točke (a) GDPR-a; privolu je moguće opozvati u bilo kojem trenutku.

Izvor: https://www.e-recht24.de

Kontaktirajte nas

Adriatic Yacht Risk Management
Ulica Vallelunga / Via Vallelunga 90
52100 Pula
Croatia / Kroatien

Kontakti

info@adriatic-yacht-risk-management.com

Vaš pojas spasa za vaše pomorstvo.