Skip to main content

Skiper Osiguranje

Osiguranje skipera vrsta je osiguravajućeg pokrića osmišljenog posebno za skipere i članove posade koji upravljaju jahtama i drugim plovilima. Ovo pokriće pruža financijsku zaštitu za skipere i članove posade u slučaju nesreće, bolesti ili drugog pokrivenog događaja koji rezultira ozljedom ili smrću.

Osiguranje skipera obično pokriva širok raspon događaja, uključujući ozljede ili smrt tijekom upravljanja jahtom ili plovilom, kao i bolesti koje se zaraze tijekom rada na brodu. Ova vrsta pokrića također može uključivati ​​zaštitu od izgubljene plaće i medicinskih troškova, kao i pokriće za repatrijaciju ili evakuaciju u slučaju pokrivenog događaja.

Prilikom odabira osiguranja skipera važno je uzeti u obzir vrstu jahte ili plovila kojim se upravlja, kao i namjenu. Na primjer, skiperi i članovi posade koji upravljaju trkaćim jahtama ili komercijalnim plovilima možda će trebati više razine pokrivenosti od onih koji upravljaju rekreacijskim čamcima. Osim toga, zemljopisna lokacija na kojoj će se jahta ili plovilo koristiti, kao i iskustvo i kvalifikacije skipera i posade, također su važni čimbenici koje treba uzeti u obzir pri odabiru police.

Osiguranje skipera obično se kupuje kao dio sveobuhvatne police osiguranja jahte, koja također može uključivati ​​pokriće za samu jahtu, kao što je pokriće trupa i strojeva, kao i pokriće osobne imovine. Pri kupnji kasko police osiguranja jahti važno je surađivati ​​s profesionalnim posrednikom u osiguranju koji ima iskustva na tržištu osiguranja jahti i koji može pomoći osigurati da polica pruža odgovarajuće pokriće za specifične potrebe skipera i posade.

U slučaju odštetnog zahtjeva, važno je jasno razumjeti odredbe i uvjete pokrića osiguranja skipera, uključujući ograničenja pokrića, franšize i sva isključenja koja se mogu primijeniti. Kako bi potkrijepili zahtjev, od skipera i članova posade može se tražiti da dostave dokumentaciju, kao što su izjave svjedoka i medicinski izvještaji, kao i dokaz o izgubljenoj plaći ili drugim troškovima nastalim kao rezultat pokrivenog događaja.

Kontaktirajte nas

Adriatic Yacht Risk Management
Ulica Vallelunga / Via Vallelunga 90
52100 Pula
Croatia / Kroatien

Kontakti

info@adriatic-yacht-risk-management.com

Vaš pojas spasa za vaše pomorstvo.